Eropuit: Op reis met Prinses Marianne

Dit jaar wordt op diverse plaatsen herdacht dat prinses Marianne (1810–1883) 200 jaar geleden werd geboren. Vanaf vandaag ook in Paleis Het Loo, waar tot en met 9 januari 2011 de tentoonstelling 'Op reis met prinses Marianne' wordt gehouden.

Deze veelbesproken dochter van koning Willem I is vooral bekend om haar liefdesrelatie met haar lakei-bibliothecaris Johannes van Rossum en hun buitenechtelijke zoon, die zij tegen alle regels van haar tijd zelf opvoedde. Minder bekend is dat de prinses veel contacten onderhield met diverse kunstenaars, een eigen museum had en als eerste Oranje het Heilige Land bezocht.

Het thema van deze kleine tentoonstelling is de avontuurlijke reis die de prinses met een gevolg van twaalf personen in 1849-1850 maakte naar Egypte, het Heilige Land, Jordanië en Syrië. Op de heenweg schonk zij op Sicilië het leven aan haar buitenechtelijke zoon Johannes Willem, wiens vader Johannes van Rossum als haar secretaris de reis meemaakte. Ook de Zwolse predikant Ds G.H. van Senden, die de baby op Sicilië doopte, behoorde als geestelijk leidsman en kenner van de Bijbelse wereld tot het reisgezelschap.

De kern van de tentoonstelling bestaat uit een collectie souvenirs, die tijdens de reis bijeengebracht is door dominee van Senden. Zijn verzameling van meer dan honderd voorwerpen, waaronder mummiebeeldjes, scarabeeën, olielampjes en een flesje Jordaanwater, werd onlangs door Paleis Het Loo verworven van zijn nakomelingen. Door middel van portretten, oude foto’s, een door de dominee aangelegd herbarium, brieven en andere voorwerpen, wordt het mogelijk de avontuurlijke reis van het vorstelijk gezelschap op afstand mee te beleven. Tevens zal aandacht worden geschonken aan de jeugd van prinses Marianne op Het Loo en haar huwelijk met prins Albrecht van Pruisen.

Deze tentoonstelling is een dubbelexpositie, in samenwerking met stadsmuseum Leidschendam-Voorburg.

‘Op reis met prinses Marianne’
Paleis Het Loo Nationaal Museum (30 oktober 2010 t/m 9 januari 2011)

&

‘Prinses Marianne, een leven van liefde en kunst’
Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg (27 november 2010 t/m 30 januari 2011)