Placeholder

Comité presenteert plannen troonswisseling

Het lijkt erop dat de activiteiten van het Oranjefonds model hebben gestaan voor de plannen die het Nationaal Comité, dat zich bezighoudt met de festiviteiten rond de troonswisseling, maandag presenteerde. ‘Samen’ is in elk geval het motto van zowel het Fonds als de voorstellen voor de feestelijkheden rond 30 april. Het Fonds wil iedereen bij de samenleving betrekken en het Comité wil de hele samenleving de kans geven het inhuldigingsfeest mee te vieren.Dat de uitgangspunten samenvallen is niet zo vreemd. Het Oranjefonds is het nationaal geschenk dat het aanstaande koningspaar als cadeau kreeg bij zijn huwelijk. Willem-Alexander en Máxima hebben er hun hart aan verpand. ‘Samenbindend, vertegenwoordigend, aanmoedigend’ is de leidraad die Willem-Alexander voor zijn koningschap wil hanteren, zo zei hij een paar jaar geleden. De door Comité-voorzitter Hans Wijeers aangekondigde plannen vallen onder die noemer.

Zo wordt de hele bevolking uitgenodigd om de koning plannen voor de toekomst aan de hand te doen. Onder de titel ‘Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning’ kan een toekomstvisie worden ingeleverd, in welke vorm dan ook. Als tekst, muziekstuk, filmpje, tekening, werkstuk – de beste, mooiste, opvallendste en creatiefste worden gebundeld en in boekvorm aangeboden aan Willem-Alexander. Bovendien krijgt elk Nederlands huishouden ook een exemplaar.

Afscheid

De basisscholen worden op een andere manier bedacht. Het Comité stelt voor Koningsspelen te organiseren, in elke gemeente, voor elke school. Dat kan op 26 april en het ministerie van onderwijs heeft al toestemming gegeven om die dag geen lessen te geven maar alle leerlingen aan sportactiviteiten te laten deelnemen. Volgens Wijers moet bovendien begonnen worden met een gezamenlijk schoolontbijt en zal het aanstaande koningspaar zelf ergens op een school het startsein geven. “We schrijven alle burgemeesters aan om te vragen om medewerking”, aldus Wijers.

Creativiteit wordt aangemoedigd met een Koningslied, dat op 30 april in heel Nederland ten gehore kan worden gebracht – liefst ook op muziek waarop ook kan worden gedanst.

Voor koningin Beatrix komt nog een apart afscheidspektakel waarbij muziek en dans centraal staan. Aan de invulling van dat programma wordt nog gewerkt, aldus Wijers. Het afscheid vindt plaats na 30 april. Over het programma in Amsterdam gaat het Comité niet. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam maakt daarover later in de week meer bekend.