Boudewijn’s aantekeningen blijven geheim

Wijlen koning Boudewijn van België maakte tijdens zijn regeringsjaren vele aantekeningen. Alles pende hij op in schriftjes, onder andere over de audiënties die hij hield. N-VA’er Theo Francken wil dat de notities van Boudewijn voor geschiedenis en wetenschap aan historici worden beschikbaar gesteld, maar premier Di Rupo heeft laten weten dat dat niet gaat gebeuren. De schriftjes blijven in bezit van koningin Fabiola, die ze bewaart sinds de dood van de koning in 1993.
Francken wil dat de informatie op zijn minst tijdelijk ter beschikking wordt gesteld van onderzoekers of het Koninklijk Archief. Eerder zond hij al een brief naar de weduwe van Boudewijn om de aantekeningen tijdelijk uit te lenen. ‘Er is zeker een aantal eminente historici die heel graag op een heel professionele en academisch hoogstaande manier met die schriftjes zullen willen werken om daar een aantal zaken uit te halen die van belang zijn voor de geschiedenis van dit land. Vooral op politiek niveau kan dit voor een juiste weergave zorgen van de belangrijke periode waarin koning Boudewijn koning was in dit land,’ argumenteert de Vlaams-nationalist. Premier Di Rupo ziet daar niets in. ‘Zoals mijn voorgangers – de heren Verhofstadt en Van Rompuy – reeds meermaals in het parlement hebben aangegeven, maken de documenten waarover u het heeft deel uit van de privéarchieven van koning Boudewijn. Er bestaat dan ook geen wettelijke verplichting om deze documenten over te maken aan het algemeen Rijksarchief en soortgelijke instellingen.’