Bijzonder jaar voor Margrethe

Niet met kerst, maar bij het afscheid nemen van het oude jaar houdt de Deense vorstin jaarlijks haar toespraak. Koningin Margrethe hield vanuit het Christian IX Paleis in Kopenhagen haar jaarlijkse toespraak, die qua thema weinig verschilde van die van haar collega’s. De financiële crisis en de veranderende samenleving hebben een belangrijk aandeel in het woord van Margrethe, dat ze niet vanaf een autocue maar ‘ouderwets’ van papier leest. Anders dan sommige andere vorsten, bestaat de resumé van het jaar door de Deense koningin ook uit persoonlijke ervaringen. Voor Margrethe begon 2011 met een blijde gebeurtenis, toen ‘het kroonprinselijk gezin werd uitgebreid met de tweeling prins Vincent en prinses Josephine. Nu kijken we uit naar het moment dat prinses Marie opnieuw zal bevallen en dat zij en prins Joachim zich kunnen verheugen op nog een kind,’ sprak ze.

‘Een van de grote avonturen voor mij dit jaar was om onze soldaten te bezoeken in de provincie Helmand in Afghanistan.’ Ze noemt het een ervaring die ze nooit zal vergeten. Een bijzondere reis van een ander kaliber was die naar Groenland, samen met prins Henrik. ‘Van noord naar zuid werden we hartelijk begroet met een unieke warmte en gastvrijheid.

Nieuwjaarsdag is in Denemarken ook een soort ‘Ordendag’. Sinds koning Christian V in 1693 de Orde van de Olifant en de Orde van de Dannebrog uitreikte, werden de gedecoreerden uitgenodigd voor een nieuwjaarbanket ten paleize. Tegenwoordig zijn het niet louter hoogwaardigheidsbekleders en gedecoreerden, ook leden van de hofhouding, instellingen die nauwe banden onderhouden met het Hof en vele anderen staan tegenwoordig op de gastenlijst.