Beatrix noemt Duitsland ‘drijvende kracht’ Europa

In haar toespraak bij het staatsbanket op de eerste dag van haar staatsbezoek aan Duitsland haalde koningin Beatrix veel herinneringen op. ‘Het is een bijzonder genoegen hier vandaag Uw gast te mogen zijn. Onze nabuurschap en familiebanden hebben het Prins Claus en mij makkelijk gemaakt Duitsland in de loop der jaren vele malen te bezoeken, soms ongemerkt binnenreizend, andere keren voor een officieel bezoek. Omgekeerd heeft ons land U ook al een paar keer als gast mogen ontvangen. Nog nauwelijks drie weken geleden vergezelde U Mevrouw Wulff bij de feestelijke doop van de tulp die haar naam draagt, een evenement waarmee ook al de hartelijke betrekkingen tussen onze landen tot uitdrukking kwam. Bijzondere herinneringen bewaar ik aan het bezoek dat mijn man en ik in 1991 aan uw land brachten. Ons reisdoel was toen kennismaking met het gebied dat na de val van de muur met de Bondsrepubliek was herenigd. Die historische gebeurtenis lag nog vers in ieders geheugen. De vreugde over dat samenkomen na een lange gedwongen scheiding, was groot. Iedereen besefte echter wel dat de vijf Länder nu voor de moeilijke opgave stonden de achterstand die in de jaren van onvrijheid was ontstaan, in te halen. Zij die de omwenteling tot stand hadden gebracht, namen ook de last van de aanpassing op zich. We leven nu twintig jaar later. Het is wonderbaarlijk hoeveel er in de afgelopen jaren op het gebied van de mentale, economische en culturele eenwording tot stand is gebracht. Deze ontwikkeling is in ons land met belangstelling en bewondering gevolgd. Het herenigd Duitsland neemt nu in Europa een leidende positie in. Onze Europese Unie dankt vrijwel elke stap voorwaarts die zij maakt, aan de constructieve rol die de Bondsrepubliek daarbij speelt. Uw land is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en profileert zich steeds duidelijker als de drijvende kracht bij het behoeden en versterken van de stabiliteit in Europa.’