Placeholder

Beatrix: keuze voor Claus beste beslissing

Terwijl de koningin in het Rijksmuseum gastvrouw is van een bijzonder diner van vele vorstelijke gasten, kreeg Nederland maandagavond een toespraak te horen van de koningin. Voor het laatst sprak ze in deze rol haar land toe. Zowel voor prins Claus, Willem-Alexander als voor Máxima had ze bijzondere woorden.

Over Claus: ‘Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Met zijn inspanning voor ruimtelijke ordening, milieu, ontwikkelingssamenwerking en cultuur heeft hij de aandacht gericht op essentiële onderwerpen in de samenleving. Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij en noden in de wereld. Zo heeft Prins Claus ook ons Huis dichter bij de tijd gebracht. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest.’

Over de aanstaande koningin Máxima: ‘Dat zijn innemende Máxima – met haar grote hart en zuiver gevoel voor menselijke betrekkingen – daarbij een bijzondere rol vervult, wordt door ons allen als een zegen ervaren.’

De koningin besluit: ‘Nu mijn oudste zoon deze mooie en verantwoordelijke taak morgen gaat overnemen, is het mijn innige wens dat ook het nieuwe Koningspaar zich gedragen zal voelen door Uw liefderijk vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Willem-Alexander zich in getrouwe toewijding zal inzetten voor alles wat een goed Koning verschuldigd is te doen.’

Foto: Pool RVD/ANP