Beatrix bezorgd om natuur

Traditioneel op eerste kerstdag spreekt koningin Beatrix de Nederlanders toe. Haar bezorgdheid over de manier waarop wordt omgesprongen met de aarde had hierin een groot aandeel.

‘Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur.’

De aandacht voor de natuur lijkt volgens Hare Majesteit in de verdrukking te komen. ‘Met onze planeet wordt zorgeloos omgesprongen,’ aldus de koningin, die tot uiting brengt dat de rijkdom ongelijk is verdeeld. Er is een hang naar overdaad, waarbij de gemeenschapszin wordt ondermijnd. ‘Er moet meer gelden dan geld alleen,’ zo vindt de konigin, die Ghandi citeert: ‘Er is wel genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders begeerten’. De bezorgde vorstin stelt dat het leven van wie na ons komen, op het spel staat.

De vaak kleine initiatieven om energie te besparen, duurzame productie stimuleren, kunnen rekenen op lof van koningin Beatrix. Ze noemt het positief dat deze initiatieven vaak vanuit de jongeren komen.