Beatrix bezoekt Friesland

Vrijdag leek het wel Koninginnedag in Friesland. Koningin Beatrix had een uitgebreid en vol programma in de Zuidwesthoek van de provincie, waarbij ze werd bijgestaan door Commissaris der Koningin Jorritsma. De koningin startte in Heeg in het dorpshuis, ‘It Heechhûs’ waar ze sprak met inwoners, ondernemers, overheden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties over de effecten van de herindelingen in de Zuidwesthoek van Friesland.

In Woudsend maakte de Koningin een korte wandeling naar de salonboot ‘Gaasterland’. Aan boord, onderweg naar Balk, wordt gesproken over Het Friese Merenproject, dat de werkgelegenheid in de toeristische sector moet stimuleren. In Balk werd ze begroet met een eresaluut van de schutterij en een maritieme groet van het Statenjacht en enkele skûtsjes. Na een wandeling door het dorp werd er geluncht in het gemeentehuis. In Oudemirdum is het provinciale project Plattelânsprojecten, waarbij zorg wordt gedragen voor natuur en de agratische sector. Koningin Beatrix bezocht er ’s middags de boerderij van de familie Westra, waar innovaties, duurzaamheid en klassieke veeteelt met elkaar gecombineerd worden. De Koningin sprak met de familie en kreeg een rondleiding.

Koudum is de volgende plaats die werd aangedaan. Door bevolkingskrimp en het verdwijnen van diverse voorzieningen zoals scholen en winkels staat de leefbaarheid in kleine woonkernen onder druk. In Koudum bezocht de Koningin een multifunctioneel centrum waar voortgezet onderwijs, bibliotheek, centrum voor jeugd- en jongerenwerk, een muziekschool en lokale omroep Radio Súdwest-Fryslân zijn ondergebracht. Vervolgens reed het koninklijk gezelschap, samen met een grote groep verslaggevers, naar It Heidenskip. Daar was een oefenschans te zien voor polsstokverspringen, fierljeppen en werd een demonstratie gegeven.

Het streekbezoek werd afgesloten in Workum met een korte wandeling en een muzikaal optreden op het plein voor het stadhuis.