Basta, een nieuw hoofdstuk ‘prins Bernhard’

In de Haagse Sociëteit de Witte is het boek 'Basta - De laatste jaren van een droomprins' gepresenteerd. Het boek gaat over de gesprekken die Karin de Korte-Munk had met prins Bernhard. Aanvankelijk gingen de gesprekken alleen oven de dromen van de prins: over zijn liefde voor dieren, zijn broze gezondheid en zijn moeder. Al snel vertrouwde de prins zijn gesprekspartner steeds meer toe. 'Ach mensch, ik leg mijn hele ziel voor jou bloot,' sprak hij haar eens verwijtend toe. Met instemming van prins Bernhard maakte ze aantekeningen, om er later een boek over te kunnen schrijven. Een met vaart geschreven boek over Bernhards laatste jaren. Een ontroerend portret van een oude man met humor, maar die ook moeite heeft met tegengesproken worden. 'Ik heb de prins leren kennen als zacht en gevoelig, met en rijk innerlijk leven,' vertelt De Korte. Zo omschreef ze het ook naar PB, zoals zij de prins mocht noemen. 'Dat geloven ze toch nooit!' verzuchtte de prins toentertijd. 'U staat nu voor een moeilijke taak,' spreekt de schijfster, vrouw van oud-minister De Korte, het publiek toe. 'Want u moet mij maar geloven, want er is namelijk geen enkel bewijs dat de gesprekken ooit plaats hebben gevonden.'

Allard Stapel van het Wereld Natuur Fonds, het fonds dat ooit opgericht werd door de prins, is trots op het verschijnen van het boek. Eens te meer omdat de opbrengst ten goede komt aan het WNF.
Michiel Zonnevylle, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, kreeg een van de eerste exemplaren uitgereikt en spreekt bijzondere woorden over de prins, die hij ook in zijn tijd als burgemeester weleens heeft ontmoet. ‘Is prins Bernhard nu eigenlijk een droomprins?’ vraagt Zonnevylle zich af. De prins is opgegroeid in een droomwereld. ‘Zijn leven was als een diamant. Vele zijden zijn in de loop der tijd gepolijst, maar vele moeten nog steeds gepolijst worden.’ Het boek helpt daaraan mee. ‘Basta insinueert een punt. Een eind. Maar het hoofdstuk van prins Bernhard is niet voorbij, er is nu juist weer een hoofdstuk toegevoegd.’