Voortbestaan Keizerlijk Huis van Japan aan zijden draadje

Een tikkende tijdbom bedreigt het voortbestaan van de keizerlijke familie van Japan, menen waarnemers. Zo heeft de kroonprins nog altijd niet voor een troonopvolger kunnen zorgen. En prinsessen die trouwen, verliezen hun status binnen het huis. Na zondag, als de hand van prinses Ayako formeel wordt gevraagd, begint het aftellen tot haar afscheid. Na haar huwelijk op 29 oktober met Kei Moriya heeft het Keizerlijk huis nog maar 18 leden over. De situatie zou zorgwekkend zijn.

Op termijn is er met de nu elfjarige prins Hisahito slechts één huwbare prins aan het hof.  Dat maakt dat de dynastie geheel van hem afhankelijk wordt. Want wat als hij alleen maar dochters krijgt of helemaal geen kinderen? Het is voorstelbaar dat er over tien, vijftien jaar nog maar vijf of zes leden over zijn: de nieuwe keizer Naruhito, die volgend jaar aantreedt, en zijn echtgenote Masako, zijn broer prins Akishino en zijn vrouw Kiko en hun zoontje Hisahito. En verder misschien nog een bejaarde weduwe, zoals prinses Takamado, de moeder van Ayako.

Keurslijf

In vroeger tijden stonden dan concubines klaar om het keizerhuis van nieuw bloed te voorzien, maar die optie wordt tegenwoordig niet meer normaal gevonden. Het zou betekenen dat Japan eindelijk eens naar de wetten moet kijken die de keizerlijke opvolging en het lidmaatschap van het keizerhuis regelen. Vlak voor de geboorte van Hisahito in 2006 was daar al even sprake van omdat zowel Naruhito en Akishino, de zoons van keizer Akihito, op dat moment alleen maar dochters hadden en ook in de zijtakken – zoals die waaruit Ayako voortkomt – alleen maar meisjes voorhanden waren.

Meisjes mogen in Japan niet op de troon en verliezen bij hun huwelijk hun positie. Tenzij ze met een keizerlijke prins trouwen, maar die zijn er niet meer sinds de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog elf zijtakken van het keizerhuis buitenspel zette en status en titels ontnamen. De discussie werd echter meteen afgebroken na de geboorte van Hisahito, en naar verluidt is de aanstaande keizerin Masako er ook niet happig op om de regels te wijzigen: dan kan haar dochter Aiko (16) later niet door een huwelijk uit het keizerlijk keurslijf ontsnappen.