Placeholder

Japanse prinses neemt afscheid van titels en privileges

De Japanse prinses Noriko neemt met haar huwelijk zondag met Kunimaro Senge afscheid van haar lidmaatschap van de keizerlijke familie. Ze verliest haar titel en privileges en wordt ‘gewoon’ mevrouw Senge.

De afgelopen dagen heeft Noriko al afscheid genomen van keizer Akihito en keizerin Michiko en van de keizerlijke Shinto-heiligdommen op het terrein van het keizerlijk paleis in Tokio. Het huwelijk vindt plaats in het heiligdom Izumo Taisha, waar Kunimaro’s familie al generaties de plechtigheden leidt.

De Amerikaanse bezettingsmacht bepaalde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog dat de wijdvertakte keizerlijke familie tot de kern moest worden teruggebracht. Prinsessen die buiten de familie huwden, verloren daarmee al hun rechten, zo werd onder meer bepaald. Het is een regel die consequent wordt doorgevoerd. Op de jaarlijkse familiefoto van keizer en keizerin ontbreekt hun dochter Sayako, sinds haar huwelijk in 2005 met Yoshiki Kuroda.

De wet kan problemen opleveren voor het voortbestaan van het keizershuis omdat keizer Akihito bijvoorbeeld maar vier kleinkinderen heeft, van wie er drie meisjes zijn. Met het vertrek van Noriko telt de hele familie nog maar 20 leden, van wie een deel hoogbejaard. Dat geeft ook problemen bij de representatie. Premier Shinzo Abe denkt er nu over om getrouwde ex-leden van het keizershuis toch toe te staan nog een rol te spelen.