Harry (2)

Goed nieuws voor Harry

De Amerikaanse autoriteiten houden zijn omstreden visum-aanvraag voorlopig geheim, drugs breken hem (nog) niet op.

Een Amerikaanse denktank had om openbaarheid gevraagd, nadat Harry had bekend drugs te gebruiken. Visa worden om die reden geweigerd. De denktank, de Heritage Foundation, wilde zien wat Harry had verklaard.

Daarbij waren er 2 mogelijkheden. Of hij heeft gelogen, en zijn visum is meteen ongeldig. Harry zou dan het land uitmoeten. Of er staat wel iets in over zijn gebruik, en dat zou dan weer een slechte beurt zijn voor de Amerikaanse regering.

Advocaten

Advocaten van de Heritage Foundation zeggen dat ze een rechtszaak zullen aanspannen om de vrijgave van het visumdossier van de hertog van Sussex af te dwingen.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid verwierp hun beweringen dat er een openbaar belang was om dit te doen

Rechter Carl Nichols weigerde een gerechtelijk bevel uit te vaardigen en drong er bij de Amerikaanse regering op aan om dinsdag 13 juni een antwoord te geven aan de conservatieve denktank.

Documenten

Maar op woensdag deelde de hoofdadvocaat Samuel Dewey een brief van Department of Homeland Security (DHS) senior directeur Jimmy Wolfrey, waarin hij weigerde te bevestigen of te ontkennen dat hij de papieren van Duke in zijn dossier had. Het DHS gaat over de zaak.

‘Voor zover er documenten bestaan, is dit kantoor van mening dat het openbaar belang van openbaarmaking niet zwaarder weegt dan de privacybelangen van het onderwerp,’ schreef hij.

Het betekent dat de conservatieve denktank nu verdere juridische middelen zal moeten gebruiken om het DHS te dwingen de bestanden vrij te geven.

Leestip

BESTEL HIER

Mail Online

#Royaltynl