Willem-Alexander één jaar op de troon

De betovering van de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 lijkt een jaar later nog niet uitgewerkt. De opiniepeilingen die traditioneel door verschillende media eind april worden gehouden, laten over de volle breedte veel waardering en vertrouwen zien voor de koning en voor echtgenote koningin Máxima. Zij is in alle enquêtes tevens het populairste lid van het koningshuis.

Tevreden achterover leunen kan Willem-Alexander niet. In zijn tweede jaar zijn er aanzienlijk minder zwaaimomenten, zoals het afgelopen jaar bij zijn kennismakingsbezoeken aan de provincies en de zes Caribische eilanden. Wel wachten hem nieuwe primeurs.

Begin mei bijvoorbeeld is er in de Achterhoek het eerste streekbezoek, in feite een ééndaags ‘staatsbezoek’ in eigen land. Later die maand wordt dit gevolgd door een handelsreis naar Duitsland en in juni door een écht staatsbezoek aan Polen. Tussendoor vertegenwoordigt de koning Nederland bij de internationale herdenking van de geallieerde landing in Normandië, op 6 juni precies 70 jaar geleden.

Het komende jaar zal ook de hofhouding weer enige verandering ondergaan. Algemeen secretaris Jaap Leeuwenburg bijvoorbeeld bereikt in juni de pensioengerechtigde leeftijd en zwaait af na Willem-Alexander bijna 20 jaar terzijde te hebben gestaan. Eerst als particulier secretaris, daarna op iets meer afstand als algemeen secretaris van zijn moeder koningin Beatrix en tot slot weer geheel voor Willem-Alexander.

De wijzigingen in het paleis zijn het afgelopen jaar geleidelijk geweest. Een monarchie moet het nu eenmaal hebben van continuïteit en daarnaast kwam het koningspaar in een gespreid bedje, dat het ten dele zelf al had mogen dekken. De veranderingen zijn subtiel geweest, zoals het aanstellen van een ICT-manager, om de communicatiemogelijkheden in lijn te brengen met de 21e eeuw. De koning zal daar in zijn tweede jaar mee doorgaan.