Willem-Alexander houdt goed gevoel over aan verrassing

"Waarom bent u hier?" Koning Willem-Alexander kreeg die vraag donderdagmorgen tijdens een werkbezoek aan Wageningen. Hij verraste daar de initiatiefnemers van een coöperatie voor een lokaal warmtenet. Aan hen was verteld dat de commissaris van de Koning op bezoek zou komen en opeens stond niet Clemens Cornielje op de stoep maar Willem-Alexander. Hij kwam omdat hij het mooi vond te zien waarmee zij bezig zijn.

De koning is eerder dit jaar begonnen aan een reeks bezoeken aan precies het soort initiatieven als dat van Warmtenet Oost-Wageningen, waarbij burgers zelf het heft in handen nemen om problemen op te lossen, een buurt of wijk te verbeteren, of de samenleving leefbaarder te maken. In de Benedenbuurt in Wageningen was de aankondiging dat in de wijk de riolering moest worden vernieuwd aanleiding serieus na te denken over de mogelijkheid om ‘van het gas af’ te komen door gelijktijdig een warmtenet aan te leggen. Het Rijk ondersteunt dat nu ook als ‘proeftuin’ van het Programma Aardgasvrije Wijk. Maar er kwam nog heel wat bij kijken, zo hoorde de belangstellende koning. Alleen al de wet- en regelgeving die niet is berekend op de zelfwerkzaamheid van burgers, want zodra bijvoorbeeld de provincie wil helpen, moet die voldoen aan de eigen aanbestedingsregels, terwijl de wijkbewoners het zelf willen aanpakken. Goed gevoel In de buurt was ook een gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf en daarmee werd al heel lang contact gezocht, maar dat verliep moeizaam. Of hij niet kon bemiddelen, was het voor Willem-Alexander verrassende verzoek. De koning schoof het behendig door naar burgemeester Geert van Rumund, maar kon uit eigen ervaring – hij deed er dagelijks zaken mee, vanwege de renovatie van paleis Huis ten Bosch – beamen dat de contacten met het Rijksvastgoedbedrijf wel eens stroef konden verlopen. In dezelfde geest ging Willem-Alexander ook langs bij ‘Thuis’ dat Wageningen een ‘stadswoonkamer’ biedt, waar ook veel andere initiatieven onderdak vinden. De koning bekeek ook het natuurgebied Het Binnenveld aan de rand van de stad – “het was buiten” verduidelijkte Willem-Alexander in een later gesprek – waar een door bewoners opgerichte stichting door aankoop en beheer werkt aan verbetering van de biodiversiteit en het landschap. Dat in samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer. “Ik ga met een goed gevoel weg”, zei de koning aan het slot van zijn bezoek, waarbij hij onderzoekend, doorvragend maar ook enthousiast had deelgenomen aan de gesprekken met de vertegenwoordigers van de verschillende projecten.