Willem-Alexander en Máxima vieren 100 jaar kiesrecht

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan vrijdag 17 mei naar de viering van honderd jaar Algemeen Kiesrecht in de Ridderzaal in Den Haag. Het programma heeft als thema ‘Ik stem voor’, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag aan.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan vrijdag 17 mei naar de viering van honderd jaar Algemeen Kiesrecht in de Ridderzaal in Den Haag. Het programma heeft als thema ‘Ik stem voor’, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag aan.

Alle provincies vaardigen voor de viering mensen af die een actieve bijdrage leveren aan de democratie. Zij zijn bijvoorbeeld vrijwilliger op een stembureau of hebben voor het eerst hun stem mogen uitbrengen. Ze krijgen een programma voorgeschoteld dat bestaat uit verhalen, filmpjes en muziek over het algemeen kiesrecht en de betekenis ervan.

In 1917 kregen alle mannen in Nederland actief kiesrecht, in 1919 werd dit ook voor vrouwen ingevoerd. De Tweede Kamer staat met diverse activiteiten het hele jaar stil bij dit honderdjarig bestaan. De koning sprak er vorig jaar op Prinsjesdag al over in de troonrede:

“Honderd jaar geleden vonden in Nederland de eerste verkiezingen plaats na de invoering van het algemeen mannenkiesrecht en het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Traditionele stromingen verloren terrein. De scheidslijnen van de verzuiling tekenden zich scherper af dan daarvoor. En zowel ter linker- als ter rechterzijde dienden zich nieuwe, vaak kleine fracties aan. Het confessionele kabinet-Ruijs de Beerenbrouck dat in september 1918 aantrad, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, steunde op precies de helft van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Desalniettemin wist het met de invoering van de achturige werkdag en het algemeen vrouwenkiesrecht wezenlijke verbeteringen door te voeren. Daarom vieren we in 2019 honderd jaar kiesrecht voor alle Nederlanders.”