Placeholder

Rutte en Kamer bespreken Groene Draeck

Minister-president Mark Rutte krijgt woensdagavond bij de behandeling van de begroting van de Koning vragen over de kosten van het koninklijk zeiljacht De Groene Draeck. D66-voorman Alexander Pechtold liet eerder deze week al weten dat het tijd wordt dat de koninklijke familie zelf voor de onderhoudskosten opdraait. Op de begroting van Defensie is 95.000 euro opgevoerd voor het jaarlijkse onderhoud.

Prinses Beatrix kreeg de lemsteraak in 1956 voor haar achttiende verjaardag. Toen zou ook zijn bepaald dat het onderhoud zou worden verricht door de Koninklijke Marine, voor rekening van de staat. Het parlement heeft daar nu al enkele jaren moeite mee en met de verdubbeling van de kosten op de komende begroting zijn door D66 en SP weer vragen gesteld over nut en noodzaak, niet alleen over de kosten maar ook de noodzaak om er voor te betalen.

Prinses Beatrix heeft De Groene Draeck in 2013 ondergebracht in de koninklijke stichting Kroongoederen, waarin ook de Gouden Koets wordt beheerd. Koning Willem-Alexander is daar de voorzitter van. Dat roept de vraag op of Beatrix nog wel eigenaar is van de lemsteraak, en of de belofte van het betalen van de kosten dan nog wel moet gelden.

Rutte moet daar antwoord op geven bij de begrotingsbehandeling die op de agenda staat en waar tijdens het debat over de Europese top woensdagmiddag al een paar keer naar werd verwezen. "Ik heb nog belangrijke vragen over De Groene Draeck", aldus Pechtold. "We hebben nog belangrijke zaken te bespreken”, aldus Rutte.