Placeholder

Prins Jaime: “private sector onterecht sceptisch tegenover vluchtelingen”

Vluchtelingen en ontheemden, of zoals ze in het jargon van de Verenigde Naties worden genoemd 'forcibly displaced persons', hebben net als ieder ander recht op toegang tot financiële diensten. Het is veel minder duur om deze mensen, wereldwijd zo'n 68,5 miljoen, die toegang te geven dan ze buiten te sluiten.

Dat was de boodschap die koningin Máxima maandagmorgen in het Spaansche hof hoorde tijdens een bijeenkomst in het kader van het G20-voorzitterschap van Argentinië, waar ook prins Jaime aan het woord kwam, in zijn nieuwe hoedanigheid als speciaal adviseur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In die functie moet de prins naar wegen zoeken waarbij de kennis en innovatiekracht van bedrijven kan worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Prins Jaime gaf kort en duidelijk aan dat de private sector met een enorme scepsis kijkt naar vluchtelingen en ontheemden. Die worden gezien als de moeilijkst bereikbare klanten. "Ze zijn niet in hen geïnteresseerd. Dat komt door drie misvattingen: dat vluchtelingen leningen niet terugbetalen, dat ze ergens maar tijdelijk zijn en dat ze geen vakbekwaamheid hebben", somde Jaime op.

Suggesties

Dat alles klopt naar zijn zeggen niet en hij vroeg de aanwezigen bij de workshop om suggesties om tot een omslag te komen. Hij kende wel een aantal goede voorbeelden maar er moeten een paar tandjes bij worden gezet. Koningin Máxima was toehoorder, maar knikte af en toe stevig 'ja' bij de opmerkingen van de panelleden, onder wie Jaime die deze zomer zijn ambassadeurschap in het Vaticaan inruilde voor een baan in Genève bij de UNHCR.

De koningin zet zich wereldwijd in voor toegankelijkheid tot diensten als verzekeringen, sparen, leningen, pensioenen en bankrekeningen, en de 'displaced persons' hebben net zo goed baat bij die diensten. "Dat geeft ze een kans om uit armoede te komen, dat kan hun levens veranderen", aldus minister Sigrid Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking in de openingstoespraak.