Paleis Het Loo na dit weekeinde echt dicht

Paleis Het Loo in Apeldoorn is vanaf maandag voor zo'n drie jaar dicht voor een grootscheepse verbouwing. De hele kerstvakantie is het in het museum drukker geweest dan normaal in deze periode, door de toestroom van mensen die er nog even een kijkje wilden nemen. Ook dit weekeinde wordt er nog veel belangstelling verwacht.

Over heel 2017 kwamen er ook meer bezoekers: een kleine 400.000 mensen tegen zo'n 350.000 over 2016. Die stijging was echter ook wel voor een deel te danken aan de grote belangstelling voor het musicalevenement Elisabeth In Concert.

Het museumpaleis ondergaat een enorme renovatie en uitbreiding van 123 miljoen euro en zal pas in 2021 heropenen. Alleen het paleis zelf, het hoofdgebouw, gaat voor al die tijd echt helemaal dicht. In de tussentijd zijn, voor half geld, van eind maart tot eind september wel de stallen en de tuinen te bezoeken en worden ook gewoon evenementen op het terrein georganiseerd.

Tevens worden kleine exposities gehouden. Vanaf 30 maart, Goede Vrijdag, is er bijvoorbeeld een kleine tentoonstelling over de dieren die de Oranjes in huis en buiten hielden.

Ook kunnen belangstellenden via een buitenlift het dak op om de werkzaamheden vanaf daar te aanschouwen. Grootste verandering wordt een nieuw museumgedeelte over onder meer het hele voorplein. Daar wordt dan licht gewonnen door het gras op het plein te vervangen door glas met daarop water. In totaal krijgt het museum, alles meegerekend, er 5000 vierkante meter bij.

Renovatie was niet alleen gewoon nodig, Het Loo wil meer gaan voldoen aan de eisen van nu. Museumbezoekers, die in aantal ook nog steeds blijven toenemen, zijn het immers steeds beter gewend na alle museumvernieuwingen elders de laatste jaren.

Ook inhoudelijk komen er aanpassingen. Zo wordt straks onder meer het Oranjeverhaal verteld vanaf Willem van Oranje tot nu, op een manier die de plaats van de familie bij de bevolking beter moet laten zien.

De verwijdering van asbest alleen al kost 17 miljoen, de renovatie dik 55 miljoen en de uitbreiding 30 miljoen. De kosten, waaronder ook de inkomstenderving van de komende jaren, zijn goeddeels gedekt door de overheid en door een lening. Verder dragen er nog sponsors en donoren bij.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen