Paleis Amsterdam geplaagd door wildplassers

Het bouwhek dat nu voor het Koninklijk Paleis in Amsterdam staat, verdwijnt deze week. Hiermee wordt de arcade weer zichtbaar voor het publiek. Er worden wel maatregelen tegen wildplassen genomen.

Het Rijksvastgoedbedrijf neemt andere maatregelen tegen wildplassen en vervuiling in de bogen van de arcade en tegen de gevel van het paleis. In december komen er lampen, deels gekoppeld aan bewegingssensoren. Als verlichting niet voldoende helpt, volgen er zwaardere maatregelen. Daarnaast blijft wildplassen uiteraard strafbaar (boete 140 euro).
De gevel van het Koninklijk Paleis Amsterdam is tussen juni 2009 en eind 2011 grondig gerenoveerd. Al snel daarna trad door wildplassen en vervuiling weer verval op. Door het dagelijkse schoonspuiten ontstonden zoutkristallen die uiteindelijk verwoestend zijn voor de zandstenen gevel. Als tijdelijke maatregel is daarom een bouwhek voor de arcade geplaatst. Dit hek is het paleis onwaardig, doet afbreuk aan het monument en doet geen recht aan de plek in de publieke ruimte. Door andere maatregelen te nemen kan het hek nu weg en blijft het resultaat van de eerdere renovatie beschermd.
 
Reeks maatregelen
Voor de bogen van de arcade en voor de gevel hebben het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Amsterdam een reeks oplopende maatregelen opgesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf begint met de minst ingrijpende maatregel: verlichting met bewegingssensoren.
Als dat niet voldoende helpt, volgt als tweede stap een ‘urilift’ in de buurt van het paleis: een urinoir dat overdag onder de grond verzonken is maar ’s avonds omhoog komt.
Als ook dat nog onvoldoende effect heeft, worden er zwaardere bouwkundige maatregelen genomen. Te denken valt aan fijnmazige schermen in de openingen van de arcade en aan hekjes of palen met kettingen voor de gevel. Ook zou de bestaande trap voor de arcade vergroot kunnen worden, eventueel met een ‘pop-up’-hek van spijlen die overdag in de trappartij verdwijnen.