Placeholder

Onzekerheid over gezondheidsklachten Máxima

Een voorgenomen reis naar Tanzania van koningin Máxima is op het laatste moment afgelast vanwege gezondheidsklachten. Wat de koningin precies heeft is nog niet duidelijk, maar ze moet de komende tijd rust houden.

Koningin Máxima zal de komende week niet voor de VN naar Tanzania gaan. Ze moet op doktersadvies de komende tijd rust houden. Naar aanleiding van haar gezondheidsklachten bestaat het vermoeden dat zij een darminfectie heeft. Maar zeker is dat nog niet. Nadere testen moeten deze diagnose nog bevestigen. Als gevolg hiervan zal zij afzien van haar voorgenomen reis die zij op 6 en 7 november a.s. zou ondernemen uit hoofde van haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Of en wanneer er meer bekend wordt over de uiteindelijke diagnose en haar gezondheidstoestand is niet bekend. Evenmin is duidelijk tot wanneer haar agenda is leeggemaakt. 

Koningin Máxima is in 2009 benoemd tot Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development- afgekort UNSGSA). Zij adviseert in deze functie de secretaris-generaal van de VN en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen – met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven – toegankelijk te maken.