Placeholder

Máxima roemt werk Nibud

Koningin Máxima heeft vrijdagochtend tijdens het jubileumcongres van het Nibud in Utrecht alle medewerkers van de organisatie bedankt voor hun inzet. Zij hield een korte toespraak in het kader van haar functie als erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken.

"Eén onafhankelijke organisatie voor budgetvoorlichting aan huishoudens", begon Máxima met haar speech in het Muntgebouw. "Het klinkt simpel. En toch bestaat het bijna nergens in Europa. In andere landen hebben consumenten te maken met verschillende organisaties die adviseren over huishoudfinanciën. In Nederland hebben wij – gelukkig – één Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting dat alles omvat. Al 35 jaar lang."

De koningin zei dat de wereld van consumenten en hun uitgavenpatroon de afgelopen decennia ingrijpend zijn veranderd. "Maar het basisprincipe is nog steeds hetzelfde. De vraag naar onafhankelijke voorlichting over huishoudfinanciën is even groot als toen." Ze roemde het Nibud als 'een vertrouwde plek voor mensen met geldvragen' die dagelijks ongeveer 14.000 mensen bijstaat en per jaar meer dan 5 miljoen vragen beantwoordt.

Máxima benadrukte in het vervolg van haar toespraak onder meer het belang van schuldpreventie en financiële vaardigheden. Zij sloot af door alle medewerkers van het Nibud te bedanken 'voor hun enorme inzet in de afgelopen jaren'. "35 jaar houvast en hulp voor de huishoudportemonnee. Uw rol is van onschatbare waarde. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! Ik wens u nog heel veel succesvolle jaren toe."