Placeholder

Máxima pleit voor breed plan muziekonderwijs

In een vlammend betoog heeft koningin Máxima vrijdagochtend gepleit voor meer muziekonderwijs voor kinderen en een brede aanpak om dit doel te bereiken. Dit deed Máxima tijdens het jaarlijkse congres van de PO-raad (Primair Onderwijs).

Máxima blikte terug op het slotconcert van Kinderen Maken Muziek dat ze woensdag samen met tweeduizend kinderen bijwoonde. "Het was fantastisch!', zei ze over het enorme geluid dat de kinderen produceerden. "Denk aan een schoolplein vol. En dat maal twaalf."

De koningin wees er in haar toespraak op dat het onderwijs zich niet moet beperken tot taal en rekenen. "Er is meer in het leven dat het waard is om aan kinderen mee te geven. Zoals cultuur en muziek. Samen muziek maken is leuk. Maar het gaat veel verder dan samen plezier maken. Muziekonderwijs leert kinderen méér dan alleen ritmes en noten. Het stimuleert de kracht van hun verbeelding en het vermogen zich in anderen te verplaatsen. Kinderen leren luisteren en oor en oog te hebben voor anderen. Teamplay. Muziekonderwijs draagt bij aan hun emotionele intelligentie. Het doet een beroep op hun doorzettingsvermogen, hun sociale vaardigheden, hun motoriek en hun talentontwikkeling."

Earopener

Volgens Máxima is het voor veel kinderen een 'earopener' als ze ontdekken dat ze ook zelf muziek kunnen maken. Samen muziek maken inspireert en verbindt, benadrukte ze. "Mijn droom is dat in de komende vijf jaar alle kinderen in de basisschoolleeftijd de kans krijgen muziek te leren maken. Die droom deel ik met heel veel mensen in het onderwijs, met ouders, met muziekverenigingen en orkesten en vooral ook met heel veel kinderen."

Ze probeerde bij de luisterende schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en onderwijsprofessionals de zorgen weg te nemen. "Nu denken sommigen van u misschien: 'O, o, hoe moet dat nou?' Niet iedere juf of meester is een muzikaal talent en niet iedere schoolleider is in de wieg gelegd voor coach bij The Voice of Holland. Dat snappen we heel goed! Daarom gaan we het breed aanpakken", zei de koningin. Ze wil onder meer pabo's en conservatoria betrekken bij het project. "Want zonder goede muzikale scholing aan juffen en meesters kunnen we niet verwachten dat die allemaal veel verder komen dan de Vlooienmars."

Ze doet ook een beroep op muziekverenigingen en muziekscholen in steden en dorpen. "Ik ben de afgelopen jaren op veel plekken in Nederland geweest om te zien hoe basisscholen en muziekscholen het aanpakken. En ik heb met veel enthousiaste docenten, muzikanten en kinderen gesproken. Er zijn fantastische voorbeelden."