Placeholder

Máxima houdt toespraak op Wereldvoedseldag

Koningin Máxima is donderdag in Rome ter gelegenheid van Wereldvoedseldag. Met een toespraak opent ze de conferentie van de Food and Agriculture Organization (FAO), meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook neemt Máxima in haar VN-hoedanigheid deel aan een paneldiscussie.

Sinds 1981 organiseert de FAO jaarlijks op 16 oktober de Wereldvoedseldag. Het thema van 2014 richt zich op de belangrijke rol die kleine boerenbedrijven, vaak familiebedrijven, spelen bij het bevorderen van voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling van landbouwgebieden en de vermindering van armoede. Door de groei van de wereldbevolking wordt de druk op boerenbedrijven om meer te gaan produceren groter.

In haar openingstoespraak gaat koningin Máxima in op het belang van goede toegang tot een bank- of spaarrekening of tot verzekeringen voor de ontwikkeling van deze boerenbedrijven. Een ziektekostenverzekering kan bijvoorbeeld voorkomen dat een boer een deel van de veestapel moet verkopen om een doktersrekening te kunnen betalen.

Máxima houdt verder een korte toespraak bij een bijeenkomst over financiële diensten en voedselzekerheid. Ook neemt zij deel aan een paneldiscussie over innovaties in de landbouw en financiële dienstverlening. Nieuwe technologie kan boerenbedrijven helpen om op een duurzame manier de voedselproductie te verhogen en de kwaliteit van voedsel te verbeteren. Via mobiele telefonie kunnen ook boeren in afgelegen landbouwgebieden deelnemen aan het financiële verkeer en hiermee de groei van hun bedrijf bevorderen.