Máxima heeft weinig daglicht gezien

Koningin Máxima is terug in Nederland na haar bliksembezoek aan New York, waar ze in ruim 48 uur tegen de achtergrond van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besprekingen voerde met bewindslieden, VN-functionarissen en vertegenwoordigers van tal van organisaties. "Het waren succesvolle twee dagen", zei Máxima voor vertrek uit New York.

"Ik heb weinig licht gezien. Het hoort erbij", aldus de koningin, die mede om die reden af en toe de auto liet staan en te voet naar afspraken ging. Maar ook het New Yorkse verkeer, dat in de week van de VN-bijeenkomst aan de oostkant van 'Midtown' helemaal vastloopt, heeft haar er bij bezoeken wel eens toe gedwongen te gaan lopen omdat ze anders te laat zou komen bij een afspraak.

De koningin zag vooruitgang in haar werk, zo schreef ze ook in het jaarverslag dat ze aanbood aan VN-secretaris-generaal António Guterres. "Het is de bedoeling van dit werk om uiteindelijk overbodig te zijn", zei ze. Ze hoopt dan ook dat het einddoel nog voor 'mijn pensionering' wordt bereikt.

Maar er is nog een lange weg te gaan voordat de hele wereldbevolking toegang heeft tot financiële diensten, en, even belangrijk, deze ook gebruikt, zo stelde Máxima ook. Volgend jaar komt er weer een rapport uit met cijfers waaruit blijkt hoe elk land er voor staat. "Dan weten we waar we staan en dat is een goed moment om te zien hoe ver we nog moeten, en waar we de accenten moeten leggen."

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen