Máxima verrast in Kaapstad

Máxima rechtenvriaxi19Koningin Máxima heeft maandag de deelnemers toegesproken van de derde jaarlijkse ‘Arise’ conferentie. Die kwamen in Kaapstad bijeen om te praten over ‘innovatieve financiële diensten voor de volgende generatie’.

De koningin sprak in haar hoedanigheid van speciaal VN-pleitbezorger op het gebied van het voor iedereen beter toegankelijk maken van financiële diensten. Máxima was niet zelf in Zuid-Afrika maar sprak via een videoboodschap.

Ze wees er in haar toespraak op dat met name bij de volgende generatie – jonge mensen tussen de vijftien en 24 jaar – het percentage dat geen toegang heeft tot financiële diensten maar liefst dertig procent is. Dat is zelfs het geval in landen waar toegang tot bijvoorbeeld een bankrekening of de mogelijkheid tot sparen in het algemeen wel hoog is, zoals in Brazilië en India.

De koningin sprak dan ook van de noodzaak om de volgende generatie te bereiken en om financiële diensten aan te passen aan hun wensen en noden. In Nigeria, zo vertelde Máxima, heeft de Diamond Bank bijvoorbeeld drie verschillende producten gelanceerd die gericht zijn op steeds weer een andere fase in het leven van een jongere: kind, tiener en jong volwassene. Het initiatief is met 780.000 deelnemers een succes.

Ook stipte Máxima de noodzaak aan om jongeren al in een vroeg stadium vertrouwd te maken met de als maar ingewikkelder wordende financiële producten. Aangezien mobiel bankieren steeds belangrijker wordt, zou onderwijs over financiële diensten bijvoorbeeld kunnen samenvallen met de aanschaf van de eerste mobiele telefoon. Ook financieel onderwijs op school levert goede resultaten op, betoogde de koningin, zoals het platform ‘Wijzer in geldzaken’ in Nederland laat zien.