Máxima in Amerika voor Wereldbank

Koningin Máxima is donderdagmiddag (lokale tijd) aangekomen in Washington DC. Daar is zij ter gelegenheid van de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

Koningin Máxima is donderdagmiddag (lokale tijd) aangekomen in Washington DC. Daar is zij ter gelegenheid van de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

De koningin is in 2009 door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aangesteld als zijn speciale pleitbezorger op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. In dat kader zijn de bijeenkomsten van IMF en Wereldbank ook voor haar van groot belang. Het zijn onder meer centrale banken en ministers van Financiën die de regels en wetten opstellen die er voor moeten zorgen dat iedereen toegang heeft tot zaken als verzekeringen, sparen, en geld overmaken.

De voorjaarsvergadering biedt de koningin de kans om af te spreken met ministers en gouverneurs van centrale banken van landen die ze in haar VN-rol heeft bezocht, om te kijken welke vorderingen er zijn gemaakt, waar knelpunten zitten en waar ze kan helpen om verdere vooruitgang te boeken. Ook kan Máxima afspraken maken voor toekomstige bezoeken, zoals ze dat ook doet in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de VN en bij het Wereld Economisch Forum in Davos. Dat zijn net als de voorjaarsvergadering ankerpunten in haar jaaragenda.

De koningin heeft donderdag in Washington een vergadering met haar vaste klankbordgroep. Die wordt gevormd door vertegenwoordigers van verschillende internationale organisaties die oog hebben voor betere toegang tot financiële diensten voor vermindering van armoede en bevordering van economische ontwikkeling. Deze Reference Group is altijd nauw betrokken bij de voorbereiding en opvolging van de VN-landenbezoeken, zoals eerder dit jaar aan Jordanië.