Placeholder

Lof voor steun Máxima aan muziekonderwijs

Koningin Máxima heeft het muziekonderwijs in Nederland in beweging gebracht. Dat was de unanieme boodschap die de koningin te horen kreeg in Leiden waar ze op de Hogeschool onder meer een workshop digitaal componeren bijwoonde.

Het werkbezoek in het kader van het actieprogramma Méér Muziek In De Klas was ingebed in de studiedagen van het Netwerk Muziekdocenten Pabo, waardoor Máxima ook kennis kon maken met de dragers van het muziekonderwijs op de basisscholen. Zij waren het ook die in woord en gebaar lieten blijken enorm blij te zijn met de steun van de koningin. 'Ik heb in de 28 jaar dat ik dit werk doe nog nooit zo veel belangstelling voor het muziekonderwijs gezien', aldus een van de deelnemers aan een rondetafelgesprek.

Koningin Máxima vindt dat elk kind in Nederland de kans moet hebben kennis te maken met muziek, en zijn of haar talenten te ontdekken of ontwikkelen. Bij haar veertigste verjaardag werd het programma Kinderen Maken Muziek gelanceerd, dat een vervolg kreeg in Méér Muziek In De Klas.

Een 'nieuwe' manier om voor die muziek te zorgen is digitaal componeren, een moderne toevoeging aan het blokfluiten, dansen en zingen. De basisschoolleerlingen, ook die met minder gevoel voor muziek, zijn er enthousiast over zo blijkt uit eerste projecten, zo werd de koningin tijdens de workshop duidelijk. Er is ook een landelijke wedstrijd digitaal componeren, waaraan 36 scholen deelnemen en waar de scholieren leren een digitale ringtone te maken.

De mooiste ringtones, die mede worden beoordeeld door de ook in Leiden aanwezige Wibi Soerjadi, worden in juni uitgevoerd door het Metropole Orkest. 'Het is opvallend dat kinderen allemaal met iets anders komen. Ik had gedacht dat het veel op elkaar zou lijken', vertelde Soerjadi. 'Maar de ringtone moet wel herkenbaar zijn', wist Máxima, die de combinatie van muziek en techniek die er aan te pas komt, wel mooi vond.

De koningin wilde weten of de gecomponeerde ringtone ook omgezet kan worden in een partituur, zodat 'je de vertaling ziet naar ouderwetse muziek'. Volgens Soerjadi, die regelmatig werkt met dj's, is het mogelijk: 'Ik vraag dat ook altijd. Dat kan'.