Placeholder

Koningspaar wipt bij streekbezoek grens over

Koning Willem-Alexander nam dinsdagmorgen de leidraad van het streekbezoek dat hij samen met koningin Máxima aan Zeeuws-Vlaanderen brengt heel letterlijk. 'Waar ligt de grens?' is het steeds terugkerende thema bij de rondgang door de drie gemeenten van het aan België grenzende deel van Zeeland.

Om van Hulst snel in Sas van Gent te komen, nam het koninklijk gezelschap bij Zelzate een korte doorsteek over de landsgrens. Het deed Vlamingen even raar opkijken bij het passeren van de Nederlandse koninklijke bus met oranje standaard.

Tijdens rondetafelbijeenkomsten in Hulst en Sas van Gent liet het koningspaar zich bijpraten over de obstakels die de grens voor wonen en werken nog altijd oplevert, ondanks alle Europese en Benelux-samenwerking. Zo hoorden de bezoekers over regelgeving die de ene keer aan Vlaamse kant stringent is, of een andere keer aan Nederlandse zijde. Kinderopvang die in België gratis is, of openbaar vervoer dat bij de grens geen aansluiting biedt. En Zeeland dat een lerarenoverschot heeft en Antwerpen juist een tekort.

Willem-Alexander sprak over een interessante regio, met veel mogelijkheden. Anders dan in dunbevolkte of ontvolkte gebieden die hij bij eerdere streekbezoeken bezocht, is in Zeeuws-Vlaanderen veel werk. Het is een probleem om mensen te behouden en hoogopgeleid personeel te vinden. In samenwerking met België kunnen oplossingen worden gevonden. De taal is anders dan bijvoorbeeld in het grensgebied met Duitsland niet echt een probleem.