Placeholder

Koningin Máxima voor de VN naar New York

Koningin Máxima vliegt na alle verplichtingen op Prinsjesdag naar New York. Daar woont ze als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering en ontwikkeling de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij.

De koningin is van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 september in de Verenigde Staten, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Máxima schuift dinsdagavond aan bij een speciaal diner, onderdeel van de World Progress Summit, georganiseerd door de Bill en Melinda Gates Foundation.

Vooral woensdag heeft de koningin een volle agenda. Zo geeft ze een korte presentatie over de rol van technologie in het verbeteren van de toegang tot financiële diensten. Ook discussieert ze als eregastvrouw in een panel samen met directeuren van grote internationale bedrijven en regeringsvertegenwoordigers over het thema inclusieve economie.

Verder heeft ze de hele dag verschillende gesprekken. Zo is een ontmoeting met VN-secretaris-generaal António Guterres gepland. Daarbij zijn ook minister-president Mark Rutte, minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao aanwezig. Tijdens de bijeenkomst biedt Máxima het jaarverslag aan van haar VN-activiteiten.

Ook donderdag heeft de koningin diverse overleggen, maar ook treft ze de leden van de Reference Group met wie ze nauw samenwerkt. De advies- en klankbordgroep bestaat uit elf vertegenwoordigers van internationale organisaties met specifieke kennis op het gebied van inclusieve financiering.