Placeholder

Koning: verhaal van Nederland komt tot leven

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag voor een kleine verrassing gezorgd door onaangekondigd een toespraak te houden tijdens de officiële viering van 200 jaar koninkrijk in de Ridderzaal in Den Haag. Hij nam het woord nadat hij het boek Een nieuwe staat in ontvangst had genomen. Hij zei dat het boek een fascinerend hoofdstuk in het verhaal van Nederland opnieuw tot leven brengt.

''Historisch besef kan helpen onze wereld vandaag te begrijpen'', zei de koning over het boekwerk dat in zijn ogen ''een belangrijk kantelpunt in onze nationale geschiedenis van vele kanten belicht''. De bundel schetst volgens de vorst ''een veelzijdig beeld van de jonge jaren van ons koninkrijk. Staatkundig, economisch en cultureel.''

De koning nam zijn toehoorders mee naar 1813, toen de kiem werd gelegd voor het huidige koninkrijk der Nederlanden. ''De gemiddelde levensverwachting was veertig jaar. Een reis van Almelo naar Deventer duurde elf uur, per hotsende postwagen over modderige wegen. Elke plaats had zijn eigen klokkentijd. Tegelijkertijd was ons land het meest verstedelijkte stukje van Europa, met een geweldige traditie van handel, nijverheid en kunsten. En met burgers die – in de context van die tijd – gehecht waren aan vrijheid'', sprak de koning.

''We zijn met tal van lijnen verbonden met de mensen die toen leefden, vaak zonder dat we ons dat realiseren. Serieuze geschiedschrijving is een uitnodiging tot bescheidenheid omdat ze ons laat zien dat we in een lange traditie staan. Een traditie die we op onze beurt overdragen aan nieuwe generaties ná ons.''

''Soms wordt onze geschiedenis mede bepaald door turbulente stroomversnellingen, zoals aan het begin de 19de eeuw. Soms is het vaarwater rustiger. Maar altijd gaat de reis dóór.''