Hofhouding koning al ingrijpend gewijzigd

De hofhouding is bijna een jaar na het aantreden van koning Willem-Alexander ingrijpend gewijzigd. In feite is alleen de top 3 - grootmeester, grootmeesteres en algemeen secretaris - nog hetzelfde als voor de troonswisseling. Daarin zal ook snel verandering komen met de aanstaande pensionering van secretaris Jaap Leeuwenburg (1949) en gezien de gevorderde leeftijd van grootmeesteres Martine van Loon-Labouchère.

Het is gebruikelijk dat de leden van de hofhouding bij het aantreden van een nieuwe koning hun functies ter beschikking stellen. Op die manier kan de nieuwkomer zijn eigen 'Huis' inrichten, zoals dat in de grondwet wordt omschreven. Willem-Alexander koos ervoor de hofhouding van zijn moeder koningin Beatrix over te nemen, maar inmiddels zijn er door natuurlijk verloop en het aan het hof gebruikte rotatiesysteem al veel mensen vertrokken en vervangen.

Ceremoniemeester Wim Cosijn was een van de eersten. Zijn vertrek was voor de troonswisseling al aangekondigd en zijn opvolger Alle Dorhout was zich aan het warmlopen toen koningin Beatrix haar aftreden bekendmaakte. Thesaurier Joop Baars ging deze maand met pensioen, maar blijft nog wel de financiële zaken regelen voor prinses Beatrix. Ook Henk Morsink, Chef van het Militaire Huis, vertrok, evenals de particuliere secretarissen van Willem-Alexander en Máxima.

Hofdames

Ingrijpend was de verschuiving bij de hofdames. Er kwamen er twee bij en er zwaaiden er dit voorjaar maar liefst vijf af. Het is een voor de hofhouding belangrijke erebaan, waaraan veel werk vast zit maar die ook nauw is verbonden met de koningin die de hofdame aanzoekt. De vijf vertrokken hofdames waren deels leeftijdgenoten van Beatrix, die haar in een aantal gevallen ook tijdens haar hele regeringstijd hebben bijgestaan.

Dat geldt ook voor grootmeesteres Martine van Loon (1936), die ongetwijfeld een dezer dagen haar onbezoldigde werkzaamheden zal overdragen aan een nieuwe generatie. Grootmeester Marco Hennis, hofmaarschalk Sjoert Klein Schiphorst (beiden sinds 2008) en stalmeester Bert Wassenaar (sinds 1996) zijn dan de oudgedienden in de hofhouding.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen