Placeholder

Bond: ‘Behoud verbod op majesteitsschennis’

Het schrappen van het verbod op majesteitsschennis is onverstandig. Dit schrijft voorzitter Pieter Verhoeve van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) in een opinieartikel in dagblad Trouw.

De bond houdt zich doorgaans verre van politieke discussies, maar maakt hierop een uitzondering nu de Tweede Kamer vanavond stemt over het voorstel van D66 om majesteitsschennis uit het wetboek van strafrecht te halen.

De Oranjebond is verwonderd over het wetsvoorstel. 'De aanname dat de koning niet meer is dan een gemiddelde burger, is simpelweg onjuist', schrijft Verhoeve. Hij vraagt zich bovendien af voor welk probleem dit wetsvoorstel een oplossing is, omdat er in Nederland allerlei ruimte is voor allerlei grove opmerkingen over het Koninklijk Huis. Zo besloot het Openbaar Ministerie in 2015 om activist Al-Jaberi niet te vervolgen voor diens uitspraak 'fuck de koning', tijdens een demonstratie.

Verhoeve wijst erop dat de koning als staatshoofd een onpartijdige positie heeft en alle lagen van de bevolking verbindt: 'De Oranjebond is er trots op hoe onze koning op een eigentijdse en gedragen manier invulling geeft aan zijn ambt. Daar past geen ongebreideld recht op beledigen bij'.