Placeholder

Beatrix bij kinderrechtentop in Leiden

Het was feest donderdag in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties vierde zijn zilveren jubileum. Ter gelegenheid daarvan werd in de kerk een kinderrechtentop gehouden. Prinses Beatrix woonde de openingssessie bij. Ze deed dat in haar hoedanigheid als beschermvrouw van Unicef, het kinderfonds van de VN.

"Kinderen hebben het recht om onbekommerd kind te zijn”, zei Unicef-directeur Jan Bouke Wijbrandi in zijn openingswoord. Dat is niet vanzelfsprekend en rechten van kinderen worden overal ter wereld nog op grote schaal geschonden. In Nederland ook. "Kijk maar naar vluchtelingenkinderen”, aldus Wijbrandi. Hij gaf voorbeelden van de rechten. Kinderen hebben het recht om gehoord te worden, om zich te ontwikkelen, om niet op jonge leeftijd te worden uitgehuwelijkt, om niet te worden misbruikt, en om onderwijs te genieten.

"De toekomst is aan de kinderen”, stelde Wijbrandi, reden om ook na 25 jaar te blijven werken aan de uitvoering van het kinderrechtenverdrag. ‘Koningin van de jeugd’ Linda Gebel vertaalde de boodschap naar het stoppen van pesten, geen oorlog meer, lief zijn voor elkaar en respect tonen. "Niet minder Marokkanen, maar respect hebben voor iemands afkomst”, zei de jeugdkoningin, die met kroon en al op de eerste rij zat naast prinses Beatrix. "Wat respect is, blijkt als het ontbreekt”, wist ze ook.

Voor Beatrix viel er te genieten van het optreden van een groot gelegenheidskinderdoor van twee Leidse scholen die Heartbreak zongen, met rapper-zanger Monsif (17) op video erachter. "Monsif maakt gebruik van zijn recht op onderwijs en kreeg geen toestemming om vrij te nemen om hier te zijn”, werd zijn virtuele aanwezigheid verklaard. Eén van de jongste scholieren stormde na het optreden meteen op de prinses af met de vraag 'mag ik een selfie maken?' Aan het slot van de bijeenkomst bekeek Beatrix ook nog een aantal kunstwerken die kinderen hadden gemaakt.