Amalia viert 10e verjaardag

De vlag mag vandaag uit voor de verjaardag van de prinses van Oranje, de titel die de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima sinds de troonswisseling als eerste in de geschiedenis draagt. Prinses Amalia wordt vandaag tien jaar. De verjaardag wordt in 'huiselijke kring' gevierd.

Uitgerekend in de afgelopen week is in het parlement, dat in een verenigde vergadering bijeenkwam in de Ridderzaal, gesproken over wat te doen indien Amalia koningin wordt voordat ze meerderjarig is (18 jaar). Bij het overlijden van haar vader is ze dat automatisch, maar ze kan dan nog niet regeren. Op voorstel van het kabinet is ervoor gekozen in dat geval koningin Máxima tot regent te benoemen.

Mocht Máxima die functie onverhoopt niet kunnen vervullen, dan is prins Constantijn regent. Bij de snelle behandeling van de wetsvoorstellen – ook de toelage voor de regent en het ouderlijk gezag moesten worden geregeld – haastte iedereen zich om te zeggen dat het een voorziening betrof die hopelijk nooit zou moeten worden gebruikt.

Koning Willem III

In de 200 jaar dat het koninkrijk bestaat, is het ook maar één keer voorgekomen. Toen koning Willem III in 1890 overleed was zijn uit zijn tweede huwelijk geboren dochtertje Wilhelmina net zou oud als Amalia nu. Haar moeder Emma nam daarop de volgende acht jaar het koningschap waar als regentes.

Anders dan bij eerdere generaties Oranjes houden Willem-Alexander en Máxima hun kinderen zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers. Buiten twee fotosessies aan het begin van ski- en zomervakantie en een aantal familie-evenementen, treden de drie prinsesjes nauwelijks in de openbaarheid. Desondanks zijn Amalia, Alexia en Ariane wel aan de pers gewend en weten ze zich dapper door de fotosessies heen te slaan. ‘Zwaaien en glimlachen, dan is het snel over’, is het advies dat Amalia daarbij heeft voor haar jongere zusjes.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen