Groothertog Henri vraagt om solidariteit

Groothertog Henri van Luxemburg heeft zondagavond in zijn kersttoespraak stilgestaan bij de gevolgen van de klimaatverandering. Hij memoreerde zijn deelname aan de klimaatconferentie COP 23 vorige maand in Bonn, waar ook leiders uit landen uit de Stille Zuidzee aanwezig waren.

'Landen die het meest te lijden zullen hebben onder het broeikaseffect. Sommige van deze eilandstaten zullen door de stijging van de zeespiegel zelfs verdwijnen', aldus Henri. 'Ze hebben geen toekomst.'

Het was volgens de groothertog dan ook dringender dan ooit noodzakelijk om te handelen. 'Deze nood roept op tot actie. Het is van vitaal belang dat we de strijd tegen het broeikaseffect beginnen en dat die in een versnelling hoger komt', zei Henri. Iedereen kan zijn bijdrage leveren, zo meende hij, door gewoonten te veranderen en door solidariteit te tonen.

Solidariteit

Die solidariteit wenste de groothertog ook op sociaal terrein want niet alle inwoners van zijn land profiteren van de enorme economische groei. "Laten we niet vergeten dat te veel van onze burgers het moeilijk hebben om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen en dat ze niet in staat zijn te profiteren van het algeheel welzijn. Deze mensen vragen onze volledige aandacht.”

Henri uitte zijn tevredenheid dat in Europa de afgelopen maanden het populisme geen doorbraak heeft gemaakt. Het Europese project is versterkt, maar de Europese integratie is meer dan ooit meer noodzakelijk, aldus de groothertog.