Placeholder

Koning Filip lovend over antiterreuractie

Koning Filip van België heeft de traditionele nieuwjaarsreceptie op het paleis in Brussel aangegrepen om zijn hulde uit te spreken voor de recente antiterreuractie in Verviers. Ook sprak hij over de tragische aanslagen in Frankrijk. Koningin Mathilde, prinses Astrid, prins Lorenz en prins Laurent woonden de bijeenkomst bij.

'De terroristische aanslagen in Frankrijk hebben ons allen zwaar geschokt. Bovenop het persoonlijke drama voor de slachtoffers en hun naasten, hebben ze heel onze maatschappij opgeschrikt", sprak koning Filip. "De politieacties om nieuwe aanslagen te voorkomen, hebben aangetoond dat we snel en doeltreffend kunnen reageren. Ik wil dan ook graag hulde brengen aan ieder van u die hieraan heeft bijgedragen." Filip dankte ook de mensen die verantwoordelijk zijn ''om over onze veiligheid te waken en in te grijpen waar nodig".

De internationale betogingen die volgden op de aanslagen in Frankrijk noemde Filip 'een krachtig signaal' om gemeenschappelijke waarden als vrijheid van meningsuiting en godsdienst te bewaken.

De koning had echter ook een boodschap. "De daders van de recente aanslagen hebben ons uit elkaar willen spelen. In die val zijn we niet getrapt. Maar het risico blijft bestaan dat we toch zwichten voor simplistische redeneringen en clichés, dat we nieuwe breuklijnen scheppen en zo de spiraal van geweld voeden." De vorst zei dat het gewoon dulden van medemensen niet voldoende is. "We moeten gaan naar een cultuur van respect en wederkerigheid."