Placeholder

Koning Filip geeft media goed zicht

De Belgische koning Filip voert een modern mediabeleid bij de eerste kabinetsformatie waarbij hij als staatshoofd is betrokken. De benoeming van N-VA-voorman Bart De Wever tot informateur werd door het paleis eerst via Twitter gemeld en daarna pas via een traditioneel persbericht.

Fotografen hebben bij het Koninklijk Paleis in Brussel goed zicht op het komen en gaan van politieke kopstukken en raadgevers, en de koning komt zelf ook goed in beeld. Dat is een breuk met het verleden, waar koning Albert de politici ontving in het kasteel van Laken aan de rand van Brussel en waar fotografen op grote afstand door het paleishek opnamen moesten maken.

"In Brussel is de afstand 50 meter, in Laken is het 320 meter, nogal een verschil”, aldus de koningshuis-specialist van Het Nieuwsblad, Wim Dehandschutter. Het paleis had voorafgaande aan de parlements- en deelstaatverkiezingen van afgelopen zondag al overleg gepleegd met de media en de wensen gepeild.

Dat het menens is met een transparanter beleid en het assisteren van de media, bleek ook uit de catering die het paleispersoneel maandag verzorgde voor de voor het Brusselse paleis postende fotografen en journalisten.