Placeholder

Prinses Letizia vraagt aandacht voor huiselijk geweld

Prinses Letizia heeft dinsdag in Madrid de internationale conferentie tegen gendergeweld geopend. De tweedaagse bijeenkomst is georganiseerd door Madrid in samenwerking met andere overheden en de Amerikaanse ambassade in Spanje.

"Huiselijk of gendergeweld kent geen ras of leeftijd of economische omstandigheden”, zei Letizia in haar openingstoespraak. Het is volgens haar de taak van de maatschappij om mensen die lijden onder dit geweld op te sporen en te helpen met alle beschikbare middelen. Geweld kan ook in andere vormen voorkomen, stelde Letizia, zoals door opmerkingen of gedragingen. Sociale media geven daartoe bijvoorbeeld gelegenheid, en dat zie je ook bij jongeren. Ze sprak in dat verband over 'ongecontroleerd gebruik van de nieuwe technologieën'.

Onderwijs is volgens de prinses van Asturië, zoals Letizia’s officiële benaming luidt, de sleutel tot een oplossing voor het probleem. Onderwijs moet gelijkheid en respect bijbrengen. Alleen door onderwijs kunnen vooroordelen worden weggenomen en taboes doorbroken, zoals superieur gedrag van mannen tegenover vrouwen, gebrek aan respect en verbaal en fysiek geweld, aldus Letizia.