Carlos negeert wens aartsbisschop

Prins Carlos van Bourbon-Parma heeft zondag op het altaar van een kapel in de kathedraal van die stad met een eed de traditionele rechten bevestigd van het vroegere koninkrijk Valencia.

Tegen de uitdrukkelijke wens van de aartsbisschop van Valencia. De oudste zoon van prinses Irene en neef van koning Willem-Alexander deed dat na afloop van een mis. Hij bijwoonde die met de carlistische beweging. Dat meldt maandag de website Religión Digital.

“Ik Carlos Javier van Bourbon-Parma, zweer bij mijn wil, op de vier Evangeliën van God die ik nu met mijn hand aanraak, en het Kruis van Onze Heer Jezus Christus. Dat ik volledig en onveranderd de historische rechten van het Valenciaanse volk en alle rechten en vrijheden die worden erkend in de Fueros van het Koninkrijk Valencia en in de wetten die uitgaan van de Valenciaanse rechtbanken, zal respecteren en beschermen”, verklaarde de prins, die in Valencia werd vergezeld door zijn tante prinses Maria Teresa.

Aartsbisschop Antonio Cañizares had de bevesting van de ‘Fueros’ nadrukkelijk verboden. Aldus het verslag van de bijeenkomst in de kapel van de heilige Graal. De priesters die de mis opdroegen herinnerden daaraan. Ze vroegen vervolgens om een minuut van stil protest tegen het besluit. De carlisten, die Carlos zien als pretendent van de Spaanse kroon, hadden echter een plan bedacht om het verbod te omzeilen.

Na het vertrek van de priesters, die volgens het verslag speciaal een zegen hadden uitgesproken over Carlos, uit de kapel, werd de prins uitgenodigd naar het altaar om daar alsnog de eed te zweren. In vroeger tijden werd die ook gebruikt door de koningen van Aragon en Spanje toen ze de troon van Valencia in bezit namen.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen