Hans Adam II voor scheiding staat en kerk

Vorst Hans Adam II van Liechtenstein is voorstander van een scheiding van staat en kerk. Dat heeft hij in een woensdag uitgezonden nieuwjaarsinterview voor de Liechtensteinse radio benadrukt. Hans Adam weet echter niet of het er snel van komt.

Oorspronkelijk hoopte de regering van premier Adrian Hasler de scheiding van kerk en staat op 1 januari 2014 ingang te doen vinden. De rooms-katholieke kerk zou dan niet langer staatskerk zijn en met het Vaticaan zou een concordaat worden afgesloten. Het duurt echter allemaal langer dan verwacht, mede omdat de kerk geen groot voorstander is.

Wettelijk moest er een en ander worden geregeld, over het eigendom van kerken bijvoorbeeld en over de aftrekbaarheid voor de belasting van giften aan kerken en de spelregels voor de erkenning van kerkgenootschappen. "Anders krijg je een club die bierdrinken als uitgangspunt van zijn religie neemt, en de kosten van het drinken wil aftrekken”, noemde Hans Adam een voorbeeld voor de noodzaak van goede regelgeving.

De vorst, die in 2004 het dagelijks bestuur van het land overdroeg aan zijn zoon erfprins Alois, sprak in het vraaggesprek ook uitgebreid over de financiële situatie van Liechtenstein. Doordat de Liechtensteinse banken door het buitenland zijn gedwongen opening van zaken te geven over hun rekeninghouders, is het Alpenstaatje niet langer in trek als vluchthaven voor belastingontduikers of als financieel paradijs.

"Dat scheelt de staat veel inkomen. Bezuinigen is daarom noodzakelijk. De inkomsten worden nooit meer zo hoog als ze zijn geweest”, wist Hans Adam. De eigen vorstelijke bank LGT had zich echter aardig hersteld van de crisis. "Er vloeit weliswaar geld weg, maar er komt de laatste jaren meer geld bij”, vertelde hij.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen