De Koning Willem I Prijs is een ondernemingsprijs die sinds 1958 tweejaarlijks wordt toegekend door de Koning Willem I Stichting. De genomineerden en de winnaars zijn beoordeeld op durf, daadkracht, duurzaamheid, innovatie en doorzettingsvermogen.

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen. De Stichting heeft als doelstelling de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten.