Pieter van Vollenhoven 77 jaar

Pieter van Vollenhoven is zaterdag 77 jaar geworden. De verjaardag wordt dit jaar op een later tijdstip gevierd. ,,De vrije dag is nu de meivakantie geworden en allen zijn vertrokken”, verklaarde de jarige 'professor meester' dat uitstel. Er wordt gewoon gewerkt, en aan het einde van de dag is er wellicht een wandeling in de 'eeuwig zingende bossen' rond Het Loo.

Pieter van Vollenhoven deelde zijn verjaardag met zijn latere schoonmoeder koningin Juliana. Dat betekende dat hij vanaf zijn intrede in de koninklijke familie in 1965, als 'eerste burger aan het hof', deelde in de feestvreugde op Soestdijk. Jarenlang stond hij trouw met de al maar uitdijende familie op het bordes waar een eindeloze stoet enthousiaste feestgangers aan voorbijtrok.

Na de troonswisseling in 1980 veranderde dat en vergezelden Pieter, prinses Margriet en hun zoons het koninklijk gezin op 30 april bij Koninginnedag ergens in een Nederlandse provinciestad. Koningin Beatrix moest daarbij de aandacht delen met haar zwager, voor wie steevast een 'lang zal hij leven' werd aangeheven.

Een nieuwe troonswisseling maakte aan dat alles een einde. Neef koning Willem-Alexander verplaatste de nationale feestdag naar zijn eigen verjaardag. Op 27 april is het voortaan Koningsdag, en de vrije dag die Pieter van Vollenhoven vanaf 1949 op zijn verjaardag had, kwam te vervallen. Daar kwam een meivakantie voor in de plaats, waarvan kinderen en kleinkinderen gretig gebruik maken. Vandaar dat de verjaardag later nog een keer wordt ingehaald. ,,Om geen cadeaus te missen”, grapte Van Vollenhoven.

De 77-jarige heeft overigens nog een volle agenda, en bekleedt nog een trits maatschappelijke functies. Een van zijn jongste wapenfeiten is het behoud van Open Monumentendag, dat door het verlies van financiële steun ondanks het grote succes dreigde te verdwijnen. Van Vollenhoven blijft ook strijden voor duidelijkheid rond de vraag wie verantwoordelijk is voor veiligheid – de burger, de overheid of bedrijven en instellingen, die dan wel moeten worden gecontroleerd.