Geen zonnepanelen, wel uitbouw voor koningspaar op Paleis Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander wil zonnepanelen op paleis Huis ten Bosch, maar stuit met die wens op wet- en regelgeving. Blijkbaar mag een uitbouw op de eerste verdieping van de Wassenaarse Vleugel wel, maar zonnepanelen niet. Maar hij heeft de strijd niet opgegeven, zo maakte hij woensdag in Amsterdam duidelijk. Daar praatte hij met leden van een duurzaamheidscommissie van een Vereniging van Eigenaren die op een vijftal woningen aan de Marcatilaan ook zonnepanelen willen plaatsen.

Koningin Beatrix had zich in april 2011 bij een bezoek aan het zonnepanelenfabriek Solarwatt in Dresden tijdens een staatsbezoek aan Duitsland al eens beklaagd over de bureaucratische hindernissen die de plaatsing van zonnecollectoren zelfs voor de kas van Huis ten Bosch in de weg stonden. "Ergerlijk als je voor zoiets geen toestemming krijgt", zei ze.

Nederland kon wat dat betreft nog een voorbeeld nemen aan Duitsland, zo meende ze. "Met behulp van de zon zou het mogelijk zijn om ons energieprobleem op te lossen", aldus de destijds meereizende Willem-Alexander. Zeven jaar later zijn enorme vorderingen gemaakt en is het denken over zonne-energie ook verder geëvalueerd. Vandaar wellicht dat de koning tijdens het gesprek met de flatbewoners bij een aantal bezwaren en problemen die ze opsomden steeds met nadruk stelde dat dit of dat 'nóg' niet kon.

Kleine stapjes

Rolf Steenwinkel, directeur van Amsterdam Energie, steunde Willem-Alexander daarin. De stad heeft in 2014 bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van monumenten omgegooid. Van 'nee, nooit' is het nu 'ja, mits' geworden en een monumentaal grachtenpand heeft al zonnepanelen. Geheel uit het zicht, en passend bij de structuur van het dak, maar daarin ligt de toekomst: panelen die niet zijn te onderscheiden van dakpannen.

In die wetenschap herhaalde de koning zijn stelling dat de paleizen – hij sprak nadrukkelijk ook over het paleis in Amsterdam – 'nog niet' in aanmerking kwamen voor zonnepanelen. "We gaan met kleine stapjes voorwaarts", zei hij, met instemming van zijn gesprekspartners.