Máxima scherp bewaakt in Pakistan

Koningin Máxima heeft woensdag onder stevige bewaking vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad een uitstapje gemaakt naar de naastgelegen zusterstad Rawalpindi. Langs de snelweg stonden om de 100 meter met geweren bewapende Pakistan Rangers, die de route beveiligden.

Alle verkeer, in beide richtingen van de snelweg, werd opgehouden en voetgangers en fietsers moesten op grote afstand blijven van het konvooi waarin de koningin naar Rawalpindi werd gebracht. Máxima zat in een gepantserde wagen, die ook werd gevolgd door een auto met een 'jammer' die aanslagen met elektronische middelen moest voorkomen.

Pakistan behoort tot de minder veilige landen van de wereld en aanslagen komen regelmatig voor, al is het geïsoleerde Islamabad daarvan merendeels uitgezonderd. Het regeringskwartier en de diplomatenwijk worden zwaar beveiligd. Het hotel waarin Máxima tijdens haar VN-reis verblijft, ligt daarnaast en bezoekers moeten verschillende veiligheidscontroles passeren om op het terrein te komen.

Het aantal verplaatsingen in de stad tijdens het bezoek is beperkt. De koningin heeft haar meeste vergaderingen en bijeenkomsten in haar hotel. Dat gebeurde bij eerdere VN-bezoeken vooral om logistieke redenen, maar in Islamabad waar maar weinig verkeer is, om veiligheidsredenen.

Voor het veldbezoek aan projecten waar vrouwen de resultaten toonden van betere toegang tot financiële diensten, zoals elektronisch bankieren, werd echter een uitzondering gemaakt. Maar ook hier werd begin deze week het programma nog gewijzigd omdat de te bezoeken ontmoetingsplek met klanten van de stichting Kashf niet geschikt werd gevonden. De klanten kregen nu zelf een uitstapje, naar Máxima's hotel.

Toneelstukje

Koningin Máxima heeft woensdag zonder morren een rol gespeeld in een toneelstukje dat werd opgevoerd door Maryam Nawaz, de dochter van de Pakistaanse premier. Die wilde de koningin per se een project laten zien waartoe ze zelf het initiatief heeft genomen en dat van harte wordt ondersteund door haar vader.

De visite stond niet in de eerste opzet van het programma dat de koningin tijdens haar driedaagse werkbezoek voor de Verenigde Naties zou afwerken, maar op dringend verzoek van Pakistaanse kant kwam het er toch in. Maryam Nawaz leidde de koningin persoonlijk langs een aantal stalletjes waar vrouwen vertelden wat ze dankzij microleningen hadden kunnen bereiken.

De premiersdochter kwam overigens wel te laat en miste daardoor het eerste deel van de presentatie, maar Máxima vertrok geen spier en vertelde allervriendelijkst dat ze net uitleg had gekregen over de opzet van het zogenoemde Prime Minister's Youth Program.

Het uitstapje had één groot voordeel. Omdat Maryam Nawaz (42) erbij was betrokken, rukten de Pakistaanse media massaal uit. Dat was nuttig, want daarmee werden nut en noodzaak van het zorgen voor toegankelijkheid tot financiële diensten – van verzekeringen tot leningen en sparen – royaal onder de aandacht gebracht en daarmee paste het alsnog binnen het kader van de reis.