Placeholder

Máxima krijgt lof voor steun aan Qredits

Koningin Máxima is vrijdag uitvoerig geprezen voor de "veelheid aan ervaring en kennis" die ze heeft gedeeld met Qredits. Het dankwoord kwam van directeur Erwin Groenevelt. Die sprak tijdens het jubileumsymposium van de landelijke kredietorganisatie. Qredits vierde in bijzijn van de koningin in Utrecht haar eerste lustrum.

"U opende voor ons veel deuren", aldus Groenevelt die hoopte op de "blijvende betrokkenheid" van de koningin bij de microfinancieringsorganisatie. Máxima is betrokken als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Ze werd bij het hoofdkantoor van de Rabobank ontvangen door de nieuwe Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

Máxima toonde zich in een toespraak positief over Qredits, dat bij de oprichting profiteerde van haar in het buitenland opgedane expertise. "De resultaten zijn goed. Qredits voorziet in een grote behoefte. Veel ondernemers slagen erin dankzij Qredits een solide bedrijf op te bouwen. En het geleende bedrag keurig terug te betalen!", zei de koningin.

Bereik

Qredits verstrekte in 5 jaar tijd 4500 microkredieten aan vaak startende ondernemers die bij gewone banken om uiteenlopende redenen niet terecht konden. Volgens Máxima moet nu goed worden gekeken hoe het bereik van Qredits verder kan worden vergroot.

"De naamsbekendheid moet omhoog. Zodat iedere starter weet dat Qredits er voor hem of haar is", redeneerde de koningin. "De komende vijf jaar moeten we werken aan schaalgrootte. Meer aanvragen en meer leningen betekenen: meer impact. En daar gaat het uiteindelijk om. We willen met Qredits merkbaar verschil maken in Nederland."

In Utrecht werd al meteen een eerste stap gezet. Onder toeziend oog van Máxima ondertekenden 4 banken en 9 verzekeraars een overeenkomst waarin Qredits een lening krijgt van 61 miljoen euro. Dat geld kan worden gebruikt voor het verstrekken van microkredieten en MKB-kredieten.