Placeholder

Koning spreekt volk toe in kersttoespraak

In de jaarlijkse kersttoespraak van koning Willem-Alexander stond 'de gemeenschap die we samen vormen' centraal. Volgens de koning lijkt het steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten.

'De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen – kerk, kantoor, café, sportclub, school – verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl', aldus Willem-Alexander.

Communicatie via internet biedt volgens de koning weliswaar fantastische mogelijkheden, maar een open venster op de wereld niet per se: 'Het is vaak lastig feiten en verzinsels van elkaar te onderscheiden. Nuance en inlevingsvermogen lijken bij voorbaat het onderspit te delven en Twitter maakt het debat soms bitter. Steeds meer mensen houden hun digitale deur het liefst dicht en nemen alleen nog kennis van ideeën die hun groepsgevoel en mening bevestigen'.

Met dit alles kan volgens de koning 'iets essentieels verloren gaan'. Want hoezeer mensen zich ook 'behaaglijk terugtrekken in eigen kring, de buitenwereld roert zich achter de ruiten'. Dit zet volgens Willem-Alexander aan tot nadenken over hoe we zelf in het leven staan: 'Is het: ieder voor zich en God voor ons allen? Of hebben we zelf een actieve rol in een groter geheel? En zo ja: welke dan?'

Terugblikkend op 2017 denkt de koning verder aan 'de ontreddering' die hij zag op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius, 'waar natuurgeweld het leven van tienduizenden inwoners van ons Koninkrijk letterlijk overhoop had gegooid. En aan de moedige aanzetten tot wederopbouw. Beelden en verhalen die me niet loslaten'.