Biografie over de jonge Claus

In 2018 wordt er een nieuwe biografie verwacht over prins Claus.

Schrijvers Bas Blokker en Jutta Chorus gaan op zoek naar de Claus van vóór zijn komst naar Nederland. Naar het kind dat opgroeide in Afrika en Hitler-Duitsland, naar de soldaat die in Italië de gruwelen van de oorlog zag, naar de jonge diplomaat die de wereld wilde verbeteren. Het persbericht somt enkele van de vragen die de auteurs zich stellen op: 'Hoe leefde hij? Wie stonden hem na? Waar kwamen zijn hoge normen en sterke sociale bewustzijn vandaan? En de depressies die hem later zouden teisteren?' Het boek, met de voorlopige titel De jonge Claus. Een Duitse geschiedenis, zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 bij uitgeverij Atlas Contact verschijnen.

Veel boeken zijn aan Claus gewijd, maar vooral aan de prins-gemaal. Zij gaan over de man die zich wegcijferde voor zijn vrouw, de koningin, en de man van de ontwikkelingssamenwerking. 
Het verleden van Claus en van zijn familie zijn vrijwel onbeschreven en dat staat, volgens de auteurs, een afgewogen beeld van zijn persoon in de weg. Aan de hand van archiefonderzoek, interviews en reportages willen Bas Blokker en Jutta Chorus een portret maken van de jonge Claus. Zij volgen zijn sporen van Duitsland en Tanzania tot in de Dominicaanse republiek. Jutta Chorus publiceerde vorig jaar een biografie over Beatrix. Bas Blokker werkte voor ondermeer NRC.