Beatrix zal aanwezig zijn bij het jubileum van de kinderrechtenverdrag

Prinses Beatrix is vrijdag 15 november aanwezig bij de jaarlijkse themadag van de expertgroep jeugdrechters in het Vredespaleis in Den Haag. Het middagprogramma waarbij Beatrix aanwezig is, staat in het teken van de viering van dertig jaar kinderrechten, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Beatrix woont presentaties bij over het jeugdrecht en het Kinderrechtenverdrag. Aansluitend spreekt zij met kinder- en jeugdrechters, wetenschappers en andere betrokkenen.

Het Kinderrechtenverdrag werd in 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het verdrag geeft uitgangspunten en verplichtingen die ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Gedurende de themadag wordt onder meer stilgestaan bij de geschiedenis, de huidige rol en de toekomst van de kinderrechter. Ook wordt gesproken over de betekenis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Kinderrechtenverdrag, voor het jeugdrecht.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen