Toekomst keizershuis is onduidelijk

De Japanse regering durft het niet aan om nu al een debat te beginnen over de toekomst van de monarchie.

Premier Shinzo Abe heeft besloten de discussie uit te stellen tot na 19 april volgend jaar. Wanneer kroonprins Fumihito (ook Akishino genoemd) tijdens een plechtigheid officieel verklaart de nieuwe troonopvolger te zijn. Reden voor het uitstel is volgens waarnemers onenigheid over het onderwerp in Abes eigen liberaal-democratische partij.

Het keizershuis kent nog maar een heel smalle basis vanwege de strikte regel dat alleen een man keizer kan worden. Naast Fumihito (54) komen alleen nog zijn zoontje Hisahito (13) en oom Masahito (ook Hitachi genoemd, 84) daarvoor in aanmerking. Vrouwen zijn uitgesloten en moeten zelfs het keizershuis verlaten wanneer ze trouwen.

Een oplossing ligt echter niet voor de hand, gezien de tegengestelde meningen binnen met name Abes conservatieve achterban. Terwijl de Japanse bevolking blijkens opiniepeilingen in overgrote meerderheid (81 procent) voor openstelling van het keizerschap voor vrouwen is. Toch durft het parlement dat niet eens voor te stellen.

Alternatieve voorstellen zijn terug te grijpen op zijtakken van de keizerlijke familie die in 1947 bij het aannemen van de door de Amerikaanse bezetter opgestelde grondwet zijn afgesneden, of om vrouwen ook na hun huwelijk nog te laten functioneren in het keizershuis. Op die manier kunnen de omvangrijke taken beter worden verdeeld, want de komende jaren dreigt, gezien de huwbare leeftijd van veel van de prinsessen, een ware uittocht.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen