Groothertog Jean (97) bij doop achterkleinkind op kasteel

De Luxemburgse groothertogelijke familie heeft zich vrijdag verzameld in de residentie Château voor de doop van de in juni geboren Zeno Willms, achterkleinzoon van de in het jaar 2000 teruggetreden groothertog Jean (97).

De katholieke doop vond plaats in de intieme kapel van het kasteel, waar Jeans zoon en opvolger groothertog Henri sinds de troonswisseling woont. Ouders van de dopeling zijn de in München wonende prinses Marie-Gabrielle van Nassau en de ondernemer Antonius Willms, die in 2017 zijn getrouwd. De prinses is de oudste dochter van prins Jean (61), de tweede zoon van de nu hoogbejaarde groothertog-emeritus.

Het Luxemburgse hof verspreidde vrijdag twee foto’s die bij de doop zijn gemaakt. Groothertog Jean staat daarop afgebeeld voor de grote trap in de hal van het kasteel, te midden van een deel van zijn zeer uitgebreide familie en ondersteuntd door de jongere broer van Marie-Gabrielle, prins Carl-Johann, die ook peetoom is van Zeno.

De naam Zeno is een vernoeming naar graaf Johann Zeno van Goëss-Saurau, van vaders kant de grootvader van de op 5 juni geboren baby.